James Bond trap

Hardsteen trap gemonteerd over stalen frame. Hardsteen geleverd door Van der Wel natuursteenbedrijf R'dam (http://www.vanderwelnatuursteen.nl/).